MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Použití izolační fólie - Typ AB
- podélný řez (neodvětrávaná střecha)

 1. Střešní krytina
 2. Laťování
 3. Kontralatě
 4. Difuzně propustná pojistná hydroizolace
 5. Tepelná izolace
 6. Parotěsná tepelná izolační fólie - Typ AB připevněná na krokvích
 7. Střešní latě, nebo CD profily
 8. Vzduchová mezera
 9. Sádrokarton, nebo dřevěný obklad

 

 1. Vysoký faktor difuzního odporu µ = 346 000
 2. Pomocí reflexní parotěsné tepelné izolaci DAPE typ AB a vzduchové mezeře je sálavá složka tepla z 95% vracena zpět do interiéru a dochází ke zvýšení tepelného odporu střechy o R= 1,1 m2K/W - odpovídá součiniteli prostupu tepla U=0,909 W/m2K
 3. Přerušení tepelných mostů přes krokve - není potřeba zateplovat izolací z minerálních nebo skelných vláken pod krokve = úspora za tuto izolaci
 4. Díky spojení dvou materiálů v jeden tzn. tepelné izolace a parozábrany vzniká menší pracnost při provádění = nižší cena
 5. Rozvody elektroinstalací se ve střeše běžně vedou ve vrstvě minerální vaty, při jejich vytažení směrem do interiéru dochází k propíchání parozábrany. Přes prostupy kabelů parozábranou dochází při nesprávném provedení k proniku vodních par do střechy a také ke značným tepelným ztrátám.Tepelné ztráty vznikají vlivem sání v těchto místech. Ve vzduchové mezeře před parotěsnou tepelnou izolací DAPE je možno provést rozvody elektroinstalací bez nebezpečí porušení funkce parozábrany výše uvedenými případy.
 6. Další velkou výhodou vzduchové mezery je možnost správného provedení ukončení parozábrany na stěně - tj. pomocí lepicích pásků na spoj parozábrana - zdivo a přítlačné lišty. Při klasickém provedení podhledu přímo na parozábranu je obtížné tento detail správně provést a může zde dojít k proniku vodních par do tepelné izolace ve střeše.
 7. Parotěsnou tepelnou izolaci DAPE s reflexními účinky typ ABA lze použít do větrané i nevětrané střechy, do stěn dřevostaveb.
 8. Snadná úprava rozměrů - parotěsná tepelná izolace DAPE se snadno upravuje na požadované rozměry pomocí nůžek nebo nože.
 9. Snadná manipulace - z důvodu nízké objemové hmotnosti