MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Použití izolační fólie - Typ ABA - příčný řez (odvětrávaná střecha)

 1. Střešní krytina
 2. Laťování
 3. Kontralatě
 4. Pojistná hydroizolace
 5. Větraná vzduchová mezera
 6. Tepelná izolace
 7. Vzduchová mezera vytvořená pomocí latí na krokvích
 8. Parotěsná tepelná izolační fólie - Typ ABA
 9. Vzduchová mezera vytvořená pomocí střešních latí, nebo CD profilů
 10. Sádrokarton, nebo dřevěné obložení

 

 1. Vysoký faktor difuzního odporu µ = 394 000
 2. Pomocí reflexní parotěsné tepelné izolaci DAPE typ ABA a vzduchové mezeře je sálavá složka tepla z 95% vrácena zpět do interiéru a dochází ke zvýšení tepelného odporu střechy o R = 1,1 m2K/W - - odpovídá součiniteli prostupu tepla U=0,909 W/m2K
 3. Vzduchová mezera mezi hlavní tepelnou izolací a parotěsnou tepelnou izolací DAPE typ ABA zvýší tepelný odpor střechy o R = 0,2 m2K/W
 4. Pomocí reflexní parotěsné tepelné izolaci DAPE typ ABA a vzduchové mezeře směrem k hlavní izolaci je sálavá složka zbytkového tepla, které prošlo přes hlavní izolaci z 95% vrácena zpět do střešní konstrukce - nedochází k přehřívání interiéru v letním období
 5. Přerušení tepelných mostů přes krokve - není potřeba zateplovat izolací z minerálních nebo skelných vláken pod krokve = úspora za tuto izolaci
 6. Díky spojení dvou materiálů v jeden tzn. tepelné izolace a parozábrany vzniká menší pracnost při provádění = nižší cena
 7. Rozvody elektroinstalací se ve střeše běžně vedou ve vrstvě minerální vaty, při jejich vytažení směrem do interiéru dochází k propíchání parozábrany. Přes prostupy kabelů parozábranou dochází při nesprávném provedení k proniku vodních par do střechy a také ke značným tepelným ztrátám.Tepelné ztráty vznikají vlivem sání v těchto místech. Ve vzduchové mezeře před parotěsnou tepelnou izolací DAPE je možno vést rozvody elektroinstalací bez nebezpečí porušení parozábrany výše uvedenými případy.
 8. Další velkou výhodou vzduchové mezery je možnost správného provedení ukončení parozábrany na stěně - tj. pomocí lepicích pásků na spoj parozábrana - zdivo a přítlačné lišty. Při klasickém provedení podhledu přímo na parozábranu je obtížné tento detail správně provést a může zde dojít k proniku vodních par do tepelné izolace ve střeše.
 9. Parotěsnou tepelnou izolaci DAPE s reflexními účinky typ ABA lze použít do větrané i nevětrané střechy, do stěn dřevostaveb
 10. Snadná úprava rozměrů - parotěsná tepelná izolace DAPE se snadno upravuje na požadované rozměry pomocí nůžek nebo nože.
 11. Snadná manipulace z důvodu nízké objemové hmotnosti